ادامه روند دستگیری اعضای جریان انحرافی


ادامه روند دستگیری اعضای جریان انحرافی

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ادامه روند دستگیری اعضای جریان انحرافی،گفت: دستگاه قضا در پیگیری انحرافات و دستگیری این افراد کوچکترین عقب نشینی نخواهد داشت چرا که برخورد با این جریانات وظیفه

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ادامه روند دستگیری اعضای جریان انحرافی،گفت: دستگاه قضا در پیگیری انحرافات و دستگیری این افراد کوچکترین عقب نشینی نخواهد داشت چرا که برخورد با این جریانات وظیفه قانونی دستگاه قضا است و سبقه سیاسی ندارد.
سید ابراهیم رئیسی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به روند دستگیری اعضای جریان انحرافی گفت: دستگاه قضایی موظف است براساس قانون و حق با هرگونه انحرافی که جرم است برخورد کند و پیگیری های این دستگاه سبقه سیاسی ندارد.
وی افزود: دستگاه قضا در پیگیری انحرافات و دستگیری این افراد کوچکترین عقب نشینی نخواهد داشت چرا که برخورد با این جریانات وظیفه قانونی دستگاه قضا است.
معاون اول قوه قضاییه درخصوص رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی و عاملان آن اظهار داشت:‌ پرونده مفاسد اقتصادی با جدیت پیگیری می شود و با عاملین آن طبق قانون برخورد جدی صورت می گیرد و عدم اعلام رسمی این برخوردها به معنای عدم اقدام نیست.

/ 0 نظر / 9 بازدید