عدم برگزاری دادگاه مطبوعاتی روزنامه "اعتماد ملی "

نامه الکترونیک

جلسه رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی روزنامه "اعتماد ملی " که قرار بود امروز در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران تشکیل شود، برگزار نشد.

علی‌اکبر کسائیان؛ دبیر هیئت منصفه مطبوعات با اعلام این مطلب اظهار داشت: روز گذشته از سوی دفتر شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به اعضای هیئت منصفه مطبوعات اعلام شد که امروز جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی مدیرمسئول روزنامه اعتماد ملی تشکیل نخواهد شد.

وی افزود: برای رسیدگی به پرونده این روزنامه مجددا از سوی شعبه 76 تعیین وقت صورت خواهد گرفت.

دبیر هیئت منصفه مطبوعات درباره تشکیل جلسه آتی دادگاه مطبوعات خاطرنشان کرد: یکشنبه هفته آینده نیز به دلیل مصادف بودن با نیمه شعبان و تعطیلی رسمی، جلسه دادگاه مطبوعات تشکیل نخواهد شد و جلسه آتی این دادگاه 2 هفته آینده تشکیل می‌شود.

/ 0 نظر / 7 بازدید