مصاحبه نصفه کاره با بی بی سی


 مزدور یک گروهک ضد انقلاب وسط مظلوم نمایی درباره نبود آزادی فعالیت سیاسی در ایران از پاسخ به این سؤال که اگر اینطور است پس الان او چگونه از داخل ایران در حال مصاحبه است، درماند و مصاحبه را نصفه کاره گذاشت.

حجت کلاشی عضو گروهک حزب پان ایرانیست که روز گذشته با بی بی سی مصاحبه کرده، در این مصاحبه مدعی شد تعدادی از اعضای حزب پان ایرانیست که در جلسه سازمان جوانان این حزب - از جمله خود وی- در خوزستان بازداشت شده بودند، امروز پس از تفهیم اتهام، آزاد شدند و وی بلافاصله فرصت را غنیمت شمرده و تصمیم گرفته است که با بی بی سی مصاحبه کند!

در این لحظه، خبرنگار بی بی سی در اقدامی غیرمنتظره که احتمالاً نه با مسئولان این شبکه هماهنگ شده بود و نه با این مزدور ضد انقلاب، از وی پرسید اگر فعالیت حزب پان ایرانیست در ایران غیرقانونی اعلام شده، پس چگونه فعالیت می کنید و الان تماس گرفته اید؟! کلاشی که پس از مواجهه با این سؤال آشکارا عصبی به نظر می رسید در اظهاراتی متناقض گفت: «براساس قانون اساسی فعالیت همه احزاب در ایران آزاد است، ما براساس همان اصل قانون اساسی فعالیت می کنیم، معتقدیم می بایست در جامعه متناسب با اصول حقوق بشر، آزادی بیان و اندیشه ، فعالیت های احزاب و گروه های سیاسی آزاد باشند»...

و وقتی خبرنگار خواست سؤال دیگری مطرح کند به یکباره گوشی را قطع کرد!
از سرنوشت مجری بی بی سی اطلاعی در دست نیست!
 

 


مزدور یک گروهک ضد انقلاب وسط مظلوم نمایی درباره نبود آزادی فعالیت سیاسی در ایران از پاسخ به این سؤال که اگر اینطور است پس الان او چگونه از داخل ایران در حال مصاحبه است، درماند و مصاحبه را نصفه کاره گذاشت.

حجت کلاشی عضو گروهک حزب پان ایرانیست که روز گذشته با بی بی سی مصاحبه کرده، در این مصاحبه مدعی شد تعدادی از اعضای حزب پان ایرانیست که در جلسه سازمان جوانان این حزب - از جمله خود وی- در خوزستان بازداشت شده بودند، امروز پس از تفهیم اتهام، آزاد شدند و وی بلافاصله فرصت را غنیمت شمرده و تصمیم گرفته است که با بی بی سی مصاحبه کند!

در این لحظه، خبرنگار بی بی سی در اقدامی غیرمنتظره که احتمالاً نه با مسئولان این شبکه هماهنگ شده بود و نه با این مزدور ضد انقلاب، از وی پرسید اگر فعالیت حزب پان ایرانیست در ایران غیرقانونی اعلام شده، پس چگونه فعالیت می کنید و الان تماس گرفته اید؟! کلاشی که پس از مواجهه با این سؤال آشکارا عصبی به نظر می رسید در اظهاراتی متناقض گفت: «براساس قانون اساسی فعالیت همه احزاب در ایران آزاد است، ما براساس همان اصل قانون اساسی فعالیت می کنیم، معتقدیم می بایست در جامعه متناسب با اصول حقوق بشر، آزادی بیان و اندیشه ، فعالیت های احزاب و گروه های سیاسی آزاد باشند»...

و وقتی خبرنگار خواست سؤال دیگری مطرح کند به یکباره گوشی را قطع کرد!
از سرنوشت مجری بی بی سی اطلاعی در دست نیست!


/ 0 نظر / 6 بازدید