اخذ مالیات 4 تا 30درصدی از حامل های انرژی

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات و عوارض دریافتی از بنزین 30درصد، نفت کوره، نفت سفید و نفت گاز بین 5 تا 10درصد و مالیات بر ارزش افزوده برق 4درصد است.
علی عسگری در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در مورد اخذ مالیات از حاملهای انرژی گفت: در قانون مالیات بر ارزش افزوده یک بخش مالیات و یک قسمت عوارض است، یعنی درصدی از قیمت حاملهای انرژی به عنوان مالیات گرفته می شود.
وی گفت: زمانی که قیمت بنزین لیتری 100 تومان بود، 20درصد مالیات و 10درصد عوارض گرفته می شد، اکنون که به 400 تومان رسیده، باز هم 20درصد مالیات و 10درصد عوارض از بنزین گرفته می شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: بقیه سوخت ها و حاملهای انرژی مانند نفت کوره، نفت سفید و نفت گاز عوارض دارد و بین 5 تا 10درصد قیمت آن به عنوان عوارض به شهرداری پرداخت می شود.
عسگری در مورد مالیات برق گفت: در مورد برق نیز مالیات بر ارزش افزوده 4درصدی شامل 2/2 درصد مالیات و 8/1 درصد عوارض از این حامل انرژی گرفته می شود.
وی در ادامه در مورد استخدام 2000 نفر در این سازمان، گفت: مراحل نهایی این استخدام طی و ظرف یکی دو هفته اخیر نهایی می شود، چون با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به جمع بندی نهایی رسیده ایم.
رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: استخدام نیرو از طریق آگهی و آزمون است، البته یک بخشی هم سهمیه بنیاد شهید و ایثارگران است که طبق قانون عده ای از آن سهمیه استفاده می کنند، ولی بقیه از طریق آزمون جذب می شوند.

/ 0 نظر / 6 بازدید