دلمه (گفت و شنود)

نامه الکترونیک


گفت: بالاخره آقای هاشمی رفسنجانی با صراحت علیه دست اندرکاران فتنه 88 موضع گرفت و تاکید کرد که آنها لیاقت و صلاحیت شرکت در انتخابات را ندارند.
گفتم: به حق چیزهای نشنیده! بعید است آقای هاشمی چنین حرفی زده باشد.
گفت: مگر مدعیان اصلاحات و فتنه گران به دستور مستقیم آمریکا و اسرائیل و انگلیس علیه اسلام و انقلاب و امام(ره) و قانون اساسی و مردم وارد معرکه نشدند؟
گفتم: این که مثل روز، روشن است و همه مردم به چشم خود شاهد وطن فروشی و جنایت و خیانت آنها بوده اند.
گفت: خب! حالا آقای هاشمی گفته است راه حل مشکلات آن است که «همه گروه ها و جناح های دلسوز و معتقد به نظام و قانون اساسی در انتخابات حضور داشته باشند».
گفتم: حق با توست. با این حساب مدعیان اصلاحات و عوامل فتنه حق شرکت در انتخابات را ندارند، چون که نه فقط معتقد به نظام و قانون اساسی نیستند بلکه در نقطه مقابل آن هم قرار داشته و دارند.
گفت: پس بگو که چرا این روزها برخی از عوامل فتنه سعی دارند خودشان را طرفدار نظام و قانون اساسی جا بزنند!
گفتم: یارو از لپه بدش می آمد، در یک میهمانی دلمه بادمجان برایش آوردند، وقتی دلمه را باز کرد و لپه را درون آن دید به میزبان گفت؛ خیال کردی که اگر پالتو تنش کنی، گول می خورم و لپه فلان فلان شده را نمی شناسم؟

 
/ 0 نظر / 7 بازدید