نبض (گفت و شنود)

 

گفت: یک سایت ضد انقلاب خطاب به گروه های اپوزیسیون نوشته است «چرا خودمان را گول می زنیم؟ کیهان راست میگه که همه ما را مرده و از کارافتاده می داند».
گفتم: این حیوونکی تازه متوجه مرگ خودش شده.
گفت: همین سایت نوشته؛ دوستان عزیز اپوزیسیون باور بفرمائید که همه ما مرده ایم. ولی به روی خودمان نمی آوریم. آخر طی این چند سال غیر از اینکه برای کیهان سوژه درست کنیم چه کار دیگری از ما ساخته بود؟
گفتم: خب! دیگه چی؟!
گفت: نویسنده این مطلب در ادامه مقاله خود می نویسد «رهبران اپوزیسیون یا نفوذی رژیم هستند و یا از آمریکا و اروپا حقوق می گیرند که حاضر نیستند به مرگ ما اعتراف کنند».
گفتم: یک پزشک قلابی بر بالین بیماری حاضر شد. اطرافیان بیمار گفتند؛ آقای دکتر! چند ساعتی است که نفس نمی کشد. نبض بیمار هم نمی زند. دکتر قلابی برای این که به سرکیسه کردن آنها ادامه بدهد گفت؛ نفس نکشیدنش طبیعی است! ولی نبضش را چطوری گرفتید؟ گفتند؛ با ساعت! و پزشک قلابی گفت؛ پس بگو! حال فهمیدم! احتمالا ساعت شما خوابیده!

/ 0 نظر / 15 بازدید